e martë, 19 qershor 2007

# 003Have you hugged your mugger today?

Nuk ka komente: